grunddata-linkedin
Ikon for virksomheder
Virksomheder

Grunddata om virksomheder indeholder grundlæggende oplysninger om virksomheder såsom navn, historisk adresse, virksomhedsform og antal medarbejdere.

Hvad bruges det til

Virksomhedsdata bruges eksempelvis til at finde eller bekræfte oplysninger om specifikke virksomheder og til statistik.

Hvad gør grunddataprogrammet

Data om virksomheder i CVR har ikke altid været fuldt dækkende. Der har derfor været fokus på at forbedre CVR med flere data og øge kvaliteten heraf. Derudover er virksomheds- og selskabsdata blevet frikøbt, så offentlige myndigheder og private virksomheder ikke længere skal betale for data. Kvalitetsforbedringerne betyder blandt andet, at:

    • Virksomheder med en omsætning på under 50.000 kr. om året kan blive registreret i CVR
    • Oplysninger om antal ansatte i virksomhederne er suppleret med antal hoveder (dvs. det samlede antal ansatte i en virksomhed, hvad enten de er fuldtids- eller deltidsbeskæftigede)
    • Tegningsreglerne er blevet struktureret, så de kan bruges i digital myndighedsudøvelse

Desuden arbejdes der på, at også SKATs SE-registrerede data om virksomheder bliver udstillet via Datafordeleren.

Du kan læse mere om virksomhedsdata på delprogrammets hjemmeside. De ansvarlige for arbejdet med virksomhedsdata er Erhvervsstyrelsen og SKAT. Du kan kontakte programkoordinator Thor Seeger, hvis du har spørgsmål.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

De første virksomhedsdata er tilgængelige på Datafordeleren.

Virksomhedsdata på Datafordelen bliver opdateret med en vis forsinkelse og vil derfor ikke nødvendigvis være synkrone med data på CVR.dk.

Målet er nærrealtidsopdateringer af data, som pt. planlægges implementeret i løbet af 2019.

Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf: http://grunddata.dk/wp-content/uploads/2017/06/Tidsplan_GDP.pdf