grunddata-linkedin
Ikon for vand og klima
Vand og klima

Vand- og klimadata dækker over blandt andet data på vandløb, søer mv.

Hvad bruges det til

Data om vandløb og søer har betydning for miljø- og klimaforvaltning og kan derfor bruges til bedre klimasikring, udstedelse og beregning af forsikringer samt anlæg og vedligehold af rekreative områder.

Hvad gør grunddataprogrammet

Der eksisterede før grunddataprogrammet ikke et fælles, landsdækkende grunddatasæt for vandløb og søer. Det har derfor indtil nu kun været muligt at få et overblik, hvis man manuelt sammenholder forskellige registreringer i kommuner og stat. Det har grunddataprogrammet lavet om på ved at:

  • Etablere og forvalte et landsdækkende fællesoffentligt grunddatasæt for vandløb med udgangspunkt i vandløbsdata fra det Fællesoffentlige Geografiske Administrationsgrundlag
  • Etablere en fællesoffentlig hydrologisk højdemodel baseret på blandt andet grunddatasættet for vandløb

Du kan læse mere om vand og klima på sdfe.dk.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Kontakt Helle Mette Sørensen, hvis du har spørgsmål.