grunddata-linkedin
Ikon for personer
Personer

Persondata dækker over oplysninger om personer bosiddende i Danmark, blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

Hvad bruges det til

Korrekt og fyldestgørende registrering af personer er fundamentet i nærmest al sagsbehandling. Ved lånevurderinger gør bankerne brug af data fra centrale registre.

Hvad gør grunddataprogrammet

Persondata gøres tilgængelig på Datafordeleren, så kommuner, regioner, statslige myndigheder og virksomheder nemt kan hente data ét sted. Derudover drøftes et muligt frikøb for den offentlige sektor.

Du kan læse mere om persondata på delprogrammets hjemmeside.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

Persondata bliver tilgængelig på Datafordeleren 1. november 2017. Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er CPR-kontoret. Du kan kontakte delprogramleder Carsten Grage på cg@cpr.dk, hvis du har spørgsmål.