grunddata-linkedin
Ikon for personer
Personer

Persondata dækker over oplysninger om personer bosiddende i Danmark, blandt andet navn, adresse, adressebeskyttelse, civilstand, børn og forældre, folkekirketilhør og statsborgerskab.

Hvad bruges det til

CPR-registret indgår i store dele af den offentlige forvaltning og sagsbehandling.

Hvad gør grunddataprogrammet

CPR-registrets data gøres tilgængelig på Datafordeleren, så kommuner, regioner, statslige myndigheder og virksomheder nemt kan hente data ét sted. For offentlige anvendere er disse data desuden frikøbt. De gældende regler for brugen af og adgang til CPR-data ændres ikke med den nye aftale.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

CPR-registrets data bliver tilgængelig på Datafordeleren i første halvår 2018. Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er CPR-kontoret. Du kan kontakte delprogramleder Carsten Grage på cg@cpr.dk, hvis du har spørgsmål.