grunddata-linkedin
Ikon for landkort og geografi
Landkort og geografi

De geografiske data, også kendt som geodata, er data såsom højdemodeller og landkort.

Hvad bruges det til

Data er grundlæggende oplysninger om Danmarks geografi, som fx kan benyttes til at skabe korttjenester og geotagging i digitale produkter.

Hvad gør grunddataprogrammet

Tidligere skulle offentlige myndigheder og private aktører betale for disse data, men i dag er landkort, matrikelkort og Danmarks højdemodel tilgængelige på bl.a. Kortforsyningen.dk, og kan frit anvendes til både kommercielle og ikke-kommercielle formål.

  • Geografiske data er frikøbt og brugen stiger år for år.
  • Adresseområdet er koblet til disse geografiske data, sådan at alle adresser i Danmark er geografisk lokaliseret

Du kan læse mere om geografiske data på sdfe.dk.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

GeoDanmark version 5.1 er allerede tilgængelig på Datafordeleren og opdaterer snart data til version 6.0. Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Kontakt Helle Mette Sørensen, hvis du har spørgsmål.