grunddata-linkedin
Hvad er Grunddata

Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

Derfor grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet har forædlet Danmarks digitale råstof og baner vejen for nye muligheder. Den offentlige sektor får et bedre afsæt til at blive mere effektiv i sin daglige forvaltning. Samtidig får private virksomheder som udgangspunkt muligheden for frit at hente grunddata og benytte dem til at udvikle nye, intelligente løsninger og produkter.

Det betyder, at:

  • data er standardiseret, så de kan kombineres og anvendes sammenhængende.
  • kvaliteten i data er blevet løftet, og der er suppleret med flere, så man kan være sikker på, at de oplysninger, man henter, er korrekte, fuldstændige og opdaterede.
  • data er let tilgængelig og som udgangspunkt frit kan anvendes af alle. De lægges på den fælles distributionsplatform, Datafordeleren, hvorfra de nemt, hurtigt og sikkert hentes.

Grunddataprogrammets organisering

Grunddataprogrammet er en tværoffentlig programorganisation, hvor de registeransvarlige myndigheder sammen forbedrer og administrerer de tværoffentlige grunddata. I grunddatabestyrelsen og tilhørende fora tages beslutninger omkring ændringer i data eller deres udstilling. Programmet har desuden tæt dialog med centrale anvendere af data som fx finanssektoren.

Hvad må jeg med grunddata?

Grunddataprogrammets parter er gået sammen for at udvikle nogle gennemsigtige, brugbare og simple vilkår for brug af data. De fælles vilkår for grunddata indebærer som udgangspunkt, at den myndighed, der ejer grunddata giver en gratis, ikke-eksklusiv, og i øvrigt ubegrænset brugsret til data, som frit bl.a. kan:

  • Kopieres, distribueres og offentliggøres
  • Ændres og sammensættes med andet materiale
  • Bruges kommercielt og ikke-kommercielt

Der kan dog være knyttet specifikke vilkår til det enkelte grunddatasæt, såsom fx CPR-registrets data.

Hent materiale
Aftalen "Gode grunddata til alle - en kilde til vækst og effektivisering" består af en hovedaftale med otte delaftaler. Læs grunddataaftalen og de otte delaftaler nedenfor.
Grunddata aftaletekst
Delaftale 1
Delaftale 2
Delaftale 3
Delaftale 4
Delaftale 5
Delaftale 6
Delaftale 7
Delaftale 8
Pjece
Datamodellen - plakat