grunddata-linkedin
Ikon for fast ejendom
Fast ejendom

Ejendomsdata er blandt andet oplysninger om salgspriser, ejendomsvurderinger, matrikeloplysninger,ejerforhold mv.. Data knytter sig til ejendomme, bygninger, boliger, adresser og forsyning.

Hvad bruges det til

Disse data kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bolighandel, nybyggeri samt offentlig planlægning. De spiller desuden en central rolle i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatter og udstedelse af boliglån.

Hvad gør grunddataprogrammet

Før grunddataprogrammets forbedringer blev ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreret på forskellige måder i forskellige ejendomsregistre. Nu er ejendomsdata forbedret og ensrettet. Det betyder, at:

  • Statslige og kommunale myndigheders brug af det fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) står foran udfasning
  • Der etableres et nyt register Ejerfortegnelsen med oplysninger om de faktiske ejere af fast ejendom
  • Grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på en ensartet måde og samles i et register: Matriklen
  • Grunddataregistrene Matriklen, BBR og Ejerfortegnelsen anvender samme ejendomsidentifikation, det såkaldte BFE-nummer (Bestemt Fast Ejendom)
  • I forbindelse med byggesager mv. sker registrering og entydig identifikation (BFE-nummer) af faste ejendomme tidligere i processen end hidtil

Du kan læse mere om ejendomsdata på delprogrammets hjemmeside.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

Ejendomsprogrammets grunddata er tilgængelige på Datafordeleren i juni 2019. Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen og SKAT i samarbejde med KL/KOMBIT. Du kan kontakte delprogramleder Peter Knudsen på peknu@sdfe.dk, hvis du har spørgsmål.