grunddata-linkedin
Ikon for fast ejendom
Fast ejendom

Ejendomsdata er blandt andet oplysninger om salgspriser, ejendomsvurderinger, matrikeloplysninger, energimærker og tilstandsrapporter. Data knytter sig til ejendomme, bygninger, boliger, adresser og forsyning.

Hvad bruges det til

Disse data kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bolighandel, nybyggeri samt offentlig planlægning.

Hvad gør grunddataprogrammet

Indtil nu er ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger blevet registreret på forskellige måder i forskellige ejendomsregistre. Ejendomsdata skal derfor forbedres og ensrettes. Det betyder, at:

  • Kommunernes brug af det fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) udfases
  • Der etableres et nyt register Ejerfortegnelsen med oplysninger om de faktiske ejere af fast ejendom
  • Grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på en ensartet måde og samles i et register: Matriklen
  • Grunddataregistrene, Matriklen, BBR, Ejerfortegnelsen og Tingbogen anvender samme ejendomsidentifikation, BFE (Bestemt Fast Ejendom)
  • Der sker tidlig registrering og entydig identifikation (BFE-nummer) af faste ejendomme

Du kan læse mere om ejendomsdata på delprogrammets hjemmeside.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen og SKAT i samarbejde med KL/KOMBIT. Du kan kontakte delprogramleder Peter Knudsen på peknu@sdfe.dk, hvis du har spørgsmål.