grunddata-linkedin
Ikon for fast ejendom
Fast ejendom

Ejendomsdata er blandt andet oplysninger om salgspriser, ejendomsvurderinger, matrikeloplysninger, ejerforhold mv.. Data knytter sig til ejendomme, bygninger, boliger, adresser og forsyning.

Hvad bruges det til

Ejendomsdata kan eksempelvis anvendes i forbindelse med bolighandel, nybyggeri samt offentlig planlægning. De spiller desuden en central rolle i forbindelse med opkrævning af ejendomsskatter og udstedelse af boliglån.

Der er etableret en ny digital infrastruktur, som sikrer, at oplysninger om ejendomme og bygninger registreres i Matriklen og BBR samt at ejendomme og bygningers ejerforhold registreres i to nye grunddataregistre, Ejerfortegnelsen (EJF) og Ejendomsbeliggenhedsregistret (EBR).

Samtidig er registreringen af ejendomme forbedret og harmoniseret med en ny fælles nøgle til ejendomsidentifikation kaldet et BFE-nummer, som sikrer en entydig ejendomsidentifikation på tværs af disse registre. BFE-nummeret gør det muligt, at registrere faste ejendomme langt tidligere i processen, fx i forbindelse med byggesager, ligesom at BFE-nummeret gør det muligt at registrere ejendomsforhold på tværs af kommuneskel og umatrikulerede arealer.

Grunddataprogrammets rolle

Før grunddataprogrammets forbedringer blev ejendomsoplysninger om grunde, bygninger og boliger registreret på forskellige måder i forskellige ejendomsregistre. Nu er ejendomsdata forbedret og ensrettet. Det betyder, at:

  • Statslige og kommunale myndigheders brug af det fælleskommunale Ejendomsregister (ESR) kan udfases
  • Der er etableret to nye registre, Ejerfortegnelsen og Ejendomsbeliggenhedsregistret, med oplysninger om de faktiske ejere af fast ejendom og ejendommenes beliggenhed
  • Grundregisteringen af alle typer fast ejendom sker på en ensartet måde og er samlet i et register: Matriklen
  • Grunddataregistrene Matriklen, BBR, Ejendomsbeliggnhedsregistret og Ejerfortegnelsen anvender samme ejendomsidentifikation, det såkaldte BFE-nummer (Bestemt Fast Ejendom)
  • I forbindelse med byggesager mv. sker registrering og entydig identifikation (BFE-nummer) af faste ejendomme tidligere i processen end hidtil

Du kan læse mere om ejendomsdata på delprogrammets hjemmeside.

Data er tilgængelig på Datafordeleren

Ejendomsprogrammets grunddata blev tilgængelige på Datafordeleren i juni 2019. Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Geodatastyrelsen og Skatteforvaltningen i samarbejde med KL/KOMBIT. Har du spørgsmål henvises der til datafordelermyndigheden i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering.