grunddata-linkedin
Ikon for datafordeleren
Datafordeleren

Med etableringen af Datafordeleren er grunddata gjort let tilgængelig. Den fælles distributionsløsning udgør én fælles indgang for anvenderne, som kan hente grunddata samlet ét sted. Datafordeleren er i drift med grunddata fra alle registermyndigheder i Grunddataprogrammet. Der vil fremover løbende blive justeret i udbud af tjenester og data.

Følg med på datafordeler.dk, hvor du kan læse mere om udviklingen i tjenester og data.

Hvad kan den bruges til

Datafordeleren giver nem, hurtig og sikker adgang til alle grunddata. Datafordeleren erstatter en række offentlige løsninger og sikrer at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Som teknisk platform leverer Datafordeleren:

  • Oppetid på 99,9 %
  • Højt sikkerhedsniveau inddelt i sikkerhedszoner
  • Lavere driftsomkostninger for udstilling af grunddata og support
  • Ensartede tekniske grænseflader
  • Ensartede datamodelleringsprincipper

Data er tilgængelig

Grunddataprogrammet har afsluttet idriftsættelsen af grunddata på Datafordeleren og er gået i drift. Anvendere kan derfor frit hente og kombinere forbedrede og mere sammenhængende grunddata fra Datafordeleren. Du kan læse mere om de tilgængelige datasæt og om adgangen til data på datafordeler.dk

Der er garanteret en periode med paralleludstilling på Datafordeleren og de eksisterende platforme. Man vil altså i en overgangsperiode stadig kunne hente data på de tidligere distributionsplatforme, så anvenderne har tid til at planlægge overgangen til at anvende grunddata fra Datafordeleren.

Du kan finde en tidsplan for åbning af registrenes første tjenester og konkrete paralleldriftsperioder i denne pdf.

Du kan kontakte Datafordelermyndigheden, hvis du har spørgsmål.