grunddata-linkedin
Ikon for datafordeleren
Datafordeleren

Med etableringen af Datafordeleren gøres grunddata let tilgængelig. Den fælles distributionsløsning udgør én fælles indgang for anvenderne, som kan hente grunddata samlet ét sted. Der er allerede åbnet for hovedparten af tjenesterne på Datafordeleren og i de kommende måneder udvides med de sidste planlagte, tjenester og funktionaliteter.

Hvad kan den bruges til

Datafordeleren giver  nem, hurtig og sikker adgang til alle grunddata. Datafordeleren erstatter en række offentlige løsninger og sikrer at myndigheder og virksomheder får nem og sikker adgang til grunddata i ét samlet system frem for mange forskellige systemer og snitflader.

Som teknisk platform leverer datafordeleren:

  • Oppetid på 99,9 %
  • Højt sikkerhedsniveau inddelt i sikkerhedszoner
  • Lavere driftsomkostninger for udstilling af grunddata og support
  • Ensartede tekniske grænseflader
  • Ensartede datamodelleringsprincipper

Hvornår er data tilgængelig

De første datasæt er tilgængelige på Datafordeleren. Du kan løbende følge med i de tilgængelige data på datafordeler.dk

I første halvår af 2019 kommer de resterende dele af ejendomsprogrammet (resten af Matriklen samt Ejerfortegnelsen, Ejendomsbeliggenhedsregisteret og BBR) plus en lang række geodata, så alle grunddata vil være tilgængelige på Datafordeleren inden 1. juli 2019.

Når alle grunddata er sat i fuld drift på Datafordeleren, vil der være en periode med paralleludstilling på Datafordeleren og de eksisterende platforme. Man vil altså i en overgangsperiode stadig kunne hente data på de nuværende distributionsplatforme, så brugerne får tid til at planlægge og udføre migreringen til Datafordeleren.

Du kan finde en tidsplan for åbning af registrenes første tjenester og paralleldriftsperioder i denne pdf.

Datafordeleren har sit eget website og en twitterprofil, som leverer driftsinformation. Du kan kontakte Datafordeleren, hvis du har spørgsmål.