grunddata-linkedin
Ikon for datafordeleren
Datafordeleren

Med etableringen af Datafordeleren gøres grunddata let tilgængelig. Den fælles distributionsløsning udgør én fælles indgang for brugerne, som kan hente grunddata samlet. Der er åbnet for de første tjenester på Datafordeleren og i de kommende år og måneder udvides med nye registre, tjenester og funktionaliteter.

Hvad kan den bruges til

Når Datafordeleren er i fuld drift, giver den nem, hurtig og sikker adgang til alle grunddata.

Hvornår er data tilgængelig

Der pågår i øjeblikket test af delprogrammerne for ejendomme og adresser. Du kan se tidsplanen for disse tests i denne pdf.

De første datasæt er tilgængelige på Datafordeleren. Du kan løbende følge med i de tilgængelige data på datafordeler.dk.

I første halvår af 2018 forventes desuden CPR og dele af Matriklen (samlet fast ejendom) gjort tilgængelige på Datafordeleren.

I første halvår af 2019 kommer de resterende dele af ejendomsprogrammet (resten af Matriklen samt Ejerfortegnelsen, Ejendomsbeliggenhedsregisteret og BBR) plus en lang række geodata, så alle grunddata vil være tilgængelige på Datafordeleren inden 1. juli 2019.

Når alle grunddata er sat i fuld drift på Datafordeleren, vil der være en periode med paralleludstilling på Datafordeleren og de eksisterende platforme. Man vil altså i en overgangsperiode stadig kunne hente data på de nuværende distributionsplatforme, så brugerne får tid til at planlægge og udføre migreringen til Datafordeleren.

Du kan finde en tidsplan for åbning af registrenes første tjenester og paralleldriftsperioder i denne pdf.

Datafordeleren har sit eget website og en twitterprofil. Du kan kontakte Datafordeleren på info@datafordeler.dk, hvis du har spørgsmål.