grunddata-linkedin
Ikon for adresser, veje og områder
Adresser, veje og områder

Adressedata dækker over alle adresser registreret i Danmark. Disse data er af stor betydning for politi, beredskab og transportbranchen, som er afhængige af at kunne finde hurtigt frem.

Hvad bruges det til?

Adressedata anvendes for eksempel i offentlig og kommunal sagsbehandling, som til udbetalinger, sociale ydelser og inddeling af valgområder. Mere præcise adressepunkter betyder også, at beredskabet lettere kan lokalisere den hurtigste rute og det præcise adgangspunkt til adressen.

Fordi data er standardiseret efter én sammenhængende datamodel, gemmes en given information i dag kun i ét register, og registrene trækker i stedet informationer fra hinanden. Det betyder fx:

 • at man kun kan flytte folkeregisteradresse til en adresse, der findes i Danmarks Adresseregister.
 • at en omdøbning af en vej automatisk fører til opdaterede adresser for vejens beboere.
 • at borgeren undgår at skulle opdatere den samme information på flere offentlige hjemmesider.

Grunddataprogrammets rolle

Grunddataprogrammet har forbedret kvaliteten af adressedata. Følgende forbedringer er en del af grunddataprogrammet:

 • Personer og virksomheder, som tidligere ikke har haft en adresse (fx i kolonihaver og virksomheder i industrikvarterer) er blevet tildelt adresser
 • Administrative inddelinger (fx sogne og kommunegrænser) registreres i grunddataregistret DAGI – Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
 • Stednavnesystemet er blevet moderniseret, så andre parter kan integrere det med egne systemer og indmelde nye navne til grunddataregistret Danske Stednavne
 • Der er blevet etableret et nyt adresseregister, Danmarks Adresseregister, som fungerer som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser
 • Det nye system giver mulighed for fastsættelse af foreløbige adresser ved fx udstykning
 • En unik identifikation sikrer, at adressen kan fastholdes, selvom vejnavn og husnummer ændres
 • De autoritative adresser er grundlag for folkeregistrering (CPR) og virksomhedsregistrering (CVR)
 • De nuværende adressetjenester (AWS) opdateres med de forbedrede adressedata

Du kan læse mere om adresser, veje og områder på delprogrammets hjemmeside.

Data er tilgængelig på Datafordeleren

De nye adresseregistre er i drift og kan hentes fra Datafordeleren eller AWS-suiten. De fulde gevinster høstes i de kommende år efterhånden som andre systemer såsom CPR integreres med de nye registre, ligesom CPR allerede i dag er integreret med adressegrunddata fra Danmarks Adresseregister.

Ansvarsmyndigheden for adresseområdet hører hjemme i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Du kan kontakte datafordelermyndigheden, hvis du har spørgsmål.