grunddata-linkedin
Ikon for adresser, veje og områder
Adresser, veje og områder

Adressedata dækker over alle adresser registreret i Danmark. Disse data er særligt vigtige for politi, beredskab og transportbranchen, som er afhængige af at kunne finde hurtigt frem.

Hvad gør grunddataprogrammet

Grunddataprogrammet har forbedret kvaliteten af adressedata. Følgende forbedringer er en del af grunddataprogrammet:

  • Personer og virksomheder, som indtil nu ikke har haft en adresse (fx i kolonihaver og virksomheder i industrikvarterer) er blevet tildelt adresser
  • Administrative inddelinger (fx sogne og kommunegrænser) registreres i grunddataregistret DAGI – Danmarks Administrative Geografiske Inddeling
  • Stednavnesystemet moderniseres, så andre parter kan integrere det med egne systemer og indmelde nye navne til grunddataregistret Danske Stednavne
  • Der er blevet etableret et nyt adresseregister, Danmarks Adresseregister, som fungerer som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser
  • Det nye system giver mulighed for fastsættelse af foreløbige adresser ved fx udstykning
  • En unik identifikation sikrer, at adressen kan fastholdes, selvom vejnavn og husnummer ændres
  • De autoritative adresser vil blive taget i brug som grundlag for folkeregistrering (CPR) og virksomhedsregistrering (CVR)
  • De nuværende adressetjenester (AWS) opdateres med de forbedrede adressedata

Du kan læse mere om adresser, veje og områder på delprogrammets hjemmeside.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

De nye adresseregistre er i drift og kan hentes fra Datafordeleren eller AWS-suiten. De fulde gevinster høstes i de kommende år efterhånden som andre systemer såsom CPR integreres med de nye registre med adressegrunddata.

Delprogramledelsen for adresseområdet hører hjemme i Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Du kan kontakte delprogramleder Georg Bergeton Larsen på gebla@sdfe.dk, hvis du har spørgsmål.