grunddata-linkedin
Ikon for adresser, veje og områder
Adresser, veje og områder

Adressedata dækker over alle adresser registreret i Danmark. Denne datatype er særligt vigtig for politi, beredskab og transport, som er afhængige af at kende til lokationer og ejerskabsforhold.

Hvad gør grunddataprogrammet

Adressedata indsamles og vedligeholdes allerede, men der er uudnyttede potentialer i at forbedre data. Følgende forbedringer er en del af grunddataprogrammet:

  • Personer og virksomheder, som indtil nu ikke har fået tildelt adresser (fx i kolonihaver og virksomheder i industrikvarterer) tildeles adresser
  • Administrative inddelinger (fx sogne og kommunegrænser) registreres i et nyt system
  • Stednavnesystemet moderniseres, så andre parter kan integrere det med egne systemer og indmelde nye navne
  • Der etableres et nyt adresseregister, som fungerer som autoritativt grunddataregister for vejnavne og adresser
  • Der gives mulighed for fastsættelse af foreløbige adresser ved fx udstykning
  • En unik identifikation sikrer, at adressen kan fastholdes, selvom vejnavn og husnummer ændres
  • De autoritative adresser vil blive taget i brug som grundlag for folkeregistrering (CPR) og virksomhedsregistrering (CVR)
  • De nuværende adressetjenester (AWS) opdateres, så de kan stille autoritative vejnavne- og adressedata til rådighed gennem Datafordeleren

Du kan læse mere om adresser, veje og områder på delprogrammets hjemmeside.

Hvornår bliver data tilgængelig på Datafordeleren

Du kan finde en udførlig tidsplan for idriftsættelsestidspunkter og paralleldriftsperioder i denne pdf.

De ansvarlige for dette delprogram er Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Du kan kontakte delprogramleder Georg Bergeton Larsen på gebla@sdfe.dk, hvis du har spørgsmål.