Det siger andre
Som sektor bruger vi allerede grunddata, og derfor er grunddataprogrammet vigtigt for os. Vi er optaget af tre ting - forenkling, kvaliteten i data og governance. På den korte bane forventer vi en række gevinster som følge af forenklingen, da vi fremover kun har ét ejendomsbegreb.
Preben Amsinck,
underdirektør
Nykredit
Stort set alt vores arbejde i kommunen handler om personer, virksomheder, adresser, matrikelnumre eller ejendomme, der alt sammen kan henføres til et sted. Derfor er vi som kommune enormt afhængige af grunddata.

Merete Hansen,
projektleder
Fredericia Kommune
Frikøbet og adgangen til data betyder, at vi ikke længere er afhængig af en bestilling fra en kunde, før vi kan udvikle services og produkter. Nu kan vi selv udvikle services og produkter baseret på de frikøbte grunddata, og vi har ikke mindst friheden til at udvikle forretningsmodeller, der passer til markedet.
Bo Overgaard,
direktør
Septima
Parterne bag: